Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1014:1981

Машини електрически въртящи се. Цилиндрични краища на валовете. Основни размери. Допустими въртящи моменти

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     30.08.2013 г.

BDS

ТК-38

Чисто национален стандарт

29.160.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства напълно на СТ на СИВ 1951-79.
Стандартът се отнася за цилиндрични краища на валове с диаметър от 4 до 630 mm на
електрически въртящи се машини с общо предназначение. Стандартът дава основните размери на
валовете и допустимите въртящи моменти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1014:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1014:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.08.2013 г.