Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10138:1972

Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Класификация, термини и определения

1.01.1972 г.

Главна информация

60.60     1.01.1972 г.

BDS

ТК-73

Чисто национален стандарт

01.040.85     85.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за термините и определенията на използваните съоръжения за целулозно-хартиената промишленост.
Стандартът се отнася за основното технологично оборудване за целулозно-хартиената промишленост, предназначено за производство на обикновени видове целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, хартия, картон и дървесинно-влакнести плочи.
Стандартът определя класификацията на оборудването по групи, подгрупи и видове и тяхната десетична цифрова индексация, а също термините и определенията.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10138:1972
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1972 г.