Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10124:1982

Терпентин минерален

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     15.03.2021 г.

BDS

ТК-39

Чисто национален стандарт

75.080     87.060.30  

български  

Протокол № 01/18.02.2021 г. - решение за продължаване на действието на стандарта за период от 5 години . Следващ периодичен преглед през 2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за минерален терпентин /уайт спирит/, който се получава като тясна фракция при атмосферна дестилация на нискосернист нефт.
Минералният терпентин се употребява като разтворител в лаково- бояджийската промишленост.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10124:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.03.2021 г.