Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10121:1984

Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий

1.01.1984 г.

Главна информация

95.92     4.05.2023 г.

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричния и атомно-абсорбционния метод за определяне на
алуминий при съдържание от 0,02 до 0,8 %.
При извършване на анализа трябва да се спазват общите изисквания на БДС 10553-79 и
БДС 15486-82.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13327:1976

ОТМЕНЕН
БДС 10121:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10121:1984
95.92 Решение да не се отменя стандарта
4.05.2023 г.