Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10115:1984

Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     13.03.2019 г.

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието
на хром от 55 до 80 % във ферохром.
При извършване на анализа трябва да се спазват изискванията на БДС 10553-79 и БДС 15486-82.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13328:1976

ОТМЕНЕН
БДС 10115:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10115:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.03.2019 г.