Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10062:1972

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни размери на главите

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     4.03.2020 г.

BDS

ТК-60

Чисто национален стандарт

07.040  

български  

№2/28.02.2020 г. 02.2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1. Стандартът се отнася за глави за кожуси на сондажни уреди за механично и електрическо свързване на сондажните уреди с кабелни накрайници, съгласно БДС 10149-72 и определя присъединителните им размери.
2. Термините и определенията са съгласно БДС 10149-72.
3. Формата и размерите на краищата на главите за кожуха на уредите трябва да съответствуват на посочените в черт.1 и 2 и таблицата.
4. Главите за сондажните уреди се изработват за гранична температура 390°К и налягане 60 MN/m2, а също за 470°К и 98 MN/m2 , което се постига с използване на каучукови уплътнителни пръстени от съответно качество.
5. При споразумение между потребителя и производителя уреди с глави У10-85 се окомплектуват с преходници за кабелни накрайници с диаметър D0 = 60 mm , съгласно БДС 10149-72.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10062:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2020 г.