Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10033:1986

Подложки реброви за ж.п. релси тип 49 kg/m

1.01.1986 г.

Главна информация

90.93     24.03.2022 г.

BDS

ТК-70

Чисто национален стандарт

45.080  

български  

Протокол №1/01.03.2022 Решение 9/2022

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за реброви подложки, които служат за закрепване на жп релси към траверсите.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10033:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10033:1986
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.03.2022 г.