Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10028:1988

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост

1.01.1988 г.

Главна информация

90.93     12.12.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Чисто национален стандарт

17.220.20     25.040.40  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5983-87.
Стандартът се отнася за електрически изпълнителни механизми с постоянна скорост /по-нататък – изпълнителнимеханизми/, предназначени за дистанционно управление и автоматично регулиране, явяващи се съставна част от единната система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси.
Стандартът съответствува на общите технически изисквания на БДС 9118-81.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10028:1984

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10028:1988
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.12.2018 г.