Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10027:1983

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори, работещи без използване на външен източник на енергия

1.01.1983 г.

Главна информация

90.20     10.10.2023 г.

90.60    10.02.2024 г.

BDS

ТК-28

Чисто национален стандарт

17.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 3048-81.
Стандартът се отнася за регулатори, работещи без използване на външен източник на енергия, предназначени за непрекъснато регулиране на температура, налягане, спадане на налягане, разход и ниво.
Стандартът не се отнася за:
1) Регулатори, използвани за двигатели с вътрешно горене и в хладилната техника.
2) Специални регулатори за димоотводите на секционни котли (отоплителна техника).
3) Дилатометрични регулатори.
4) Биметални регулатори.
5) Температурни регулатори за устройства за получаване, предаване, разпределение и използване на газ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10027:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10027:1983
90.20 Начало на периодичен преглед
10.10.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход