Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1002:1974

Микафолий

1.01.1974 г.

Главна информация

60.60     1.01.1974 г.

BDS

ТК-38

Чисто национален стандарт

29.035.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за микафолий с клас на топлоустойчивост В и H , използван като електроизолационен материал в електрически машини и апарати.
Микафолият представлява електроизолационен материал гъвкав в нагрято състояние, който се състои от един или няколко реда цепена слюда, слепени посредством свързващо вещество към подложка хартия или стъклена тъкан.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1002:1967

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1002:1974
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1974 г.