Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10017:1982

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за изпитване

1.01.1982 г.

Главна информация

60.60     1.01.1982 г.

BDS

ТК-104

Чисто национален стандарт

71.120.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за вертикални стоманени апарати, отговарящи на изискванията на СТ на СИВ 800-77, с номинален обем от 0,25 до 100 m3 с механично разбъркващо устройство /по-нататък - апарати/ за разбъркване на еднородни и разнородни течни среди с динамичен вискозитет, не повече от 200 Pa·s, а така също ненютонови, които по своето реологично поведение могат да бъдат отнесени към
течности от псевдопластичен тип, с еквивалентен динамичен вискозитет, не повече от 200 Pa·s, при работна температура от минус 40 до плюс 300 °С, при свръхналягане в апарата до 2,5 МРа и под вакуум с остатъчно налягане, не по-малко от 665 Ра.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10017:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10017:1982
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1982 г.