Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10005:1972

Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни едноосни. Основни параметри

Machines for buildings and road building. Tractors with rubber tyres, with one axis. Basic parameters
1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     1.03.2022 г.

BDS

ТК-100

Чисто национален стандарт

53.100     91.220  

български  

  • Потвърден БДС с Протокол № 27/04.12.2015. Следващ периодичен преглед до 04.12.2020 г.
  • Потвърден БДС с Протокол № 1/28-02-2022. Следващ периодичен преглед през 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за едноосни промишлени пневмоколесни влекачи, предназначени за работа с различни прикачни машини и оборудване (предимно със строително-монтажен кран, пилотонабивачна машина, скрепер, замевоз, валяци и др. п.) и за тяхното транспортиране.
Стандартът не се отнася за влекачи, употребявани за подов транспорт и за работа в мините, а също и за влекачи тропическо и северно изпълнение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10005:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2022 г.