Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10004:1972

Двигатели с вътрешно горене. Пръстени бутални. Основни типове и изисквания

1.01.1972 г.

Главна информация

90.60     4.09.2023 г.

BDS

ТК-14

Чисто национален стандарт

43.060.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за класификацията на основните типове бутални пръстени на двигатели с вътрешно горене.
Пръстените според предназначението, формата на сечението и начина на осигуряване се подразделят на следните типове: уплътнителни и маслосъбирателни.
Стандартът съдържа наименованието на пръстените, чертежи на пръстените, тяхното означение и номиналните диаметри.
В стандарта са определени вида, дебелината, означенията и приложното поле на покритията.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10004:1972
90.60 Край на периодичен преглед
4.09.2023 г.