Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10:1980

Пластмаси фенолни

1.01.1980 г.
95.99 Отменен стандарт   14.07.2023 г.

Главна информация

95.99     14.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Чисто национален стандарт

83.080.10  

български  

Изменение в Бюлетин 6/81

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за термореактивни пластмаси /фенопласти/, получени в резултат на
съвместна обработка на фенолформалдехидни смоли, пълнител, оцветител и други добавки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10:1972

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 10:1980
95.99 Отменен стандарт
14.07.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС 10:1980/Изменение 1:1981

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10082:2006