Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9001:2001

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)
29.12.2001 г.
29.12.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   20.12.2008 г.

Главна информация

95.99     20.12.2008 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.120.10     03.100.70  

български   английски   френски   немски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт може да бъде използван еднакво както вътре в организацията, така и от външни страни, включително и от органи по сертификация за оценка на способността на организацията да удовлетвори изискванията на клиентите, на нормативните актове и собствените изисквания на организацията.
Принципите на управление на качеството, изложени в ISО 9000 и ISО 9004, са взети под внимание по време на разработването на този международен стандарт

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9001:1996

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9002:1996

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9003:1996

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9001:2001
95.99 Отменен стандарт
20.12.2008 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9001:2008

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9001:2000

Въвежда ISO 9001:2000