Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 9:2001

Информация и документация. Транслитерация на кирилица с латиница. Славянски и неславянски езици

Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages
29.12.2001 г.

Главна информация

90.93     29.06.2022 г.

90.20    15.04.2027 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт установява система за транслитериране с латински знаци на кирилските знаци, които съставляват азбуките на славянски и неславянски езици, в съответствие с принципите за строго преобразуване с цел да се направи възможен международният информационен обмен преди всичко чрез електронни средства. Таблици 1 и 2 възпроизвеждат таблиците, публикувани в първото издание на ISO 9:1986 за транслитерацията на славянските кирилски знаци. За транслитерацията на кирилските знаци, съставящи азбуките на неславянски езици, таблица 3 приема транслитерацията от таблици 1 и 2 за всички знаци по същия начин, както за славянските езици и дава еквиваленти за всички допълнителни знаци, представени в азбуките на тези неславянски езици.
Таблица 3 включва една поредица от 118 знаци със или без диакритични знаци, които се появяват в една или в повече от разглежданите азбуки, подредени според азбучния ред на кирилицата. Списъкът на езиците, които използват тези азбуки, е даден в приложение С.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 9:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
29.06.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС ISO 9:1995/Amd 1:2023

Свързан проект

Въвежда ISO 9:1995