Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 8689-1:2001

Качество на водата. Биологична класификация на реките. Част 1: Ръководство за интерпретация на данните за биологичното качество на течащите води, получени при изследване на бентосната макробезгръбначна фауна (ISO 8689-1:2000)

Water quality - Biological classification of rivers - Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates (ISO 8689-1:2000)
29.12.2001 г.

Главна информация

90.93     21.05.2008 г.

90.00    21.05.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 8689-1:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.05.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 8689-1:2000

Въвежда ISO 8689-1:2000