Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12020:2001

Качество на водата. Определяне на алуминий. Метод на атомно-абсорбционната спектрометрия (ISO 12020:1997)

Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric methods (ISO 12020:1997)
29.12.2001 г.

Главна информация

90.93     21.05.2008 г.

90.00    21.05.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01     13.060.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Описва метод с пламъчна атомно-абсорбционна спектрометрия и атомно-абсорбционна спектрометрия с графитова пещ за определянето на алуминий във вода. Методът с пламъчна атомно-абсорбционна спектрометрия е приложим за масови концентрации от 5 mg/l до 100 mg/l, а методът с атомно-абсорбционната спектрометрия с графитова пещ е приложим за масови концентрации от 10 mg/l до 100 mg/l във вода и отпадъчна вода.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/83/EC

Качество на водите, предназначени за консумация от човека

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12020:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.05.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12020:2000

Въвежда ISO 12020:1997