Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60687:2001

Променливотокови статични електромери за активна енергия (от класове 0,2 S и 0,5 S) (IEC 60687:1992)

Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
29.12.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   30.07.2004 г.

Главна информация

95.99     30.07.2004 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Applies to newly manufactured static watt-hour meters of accuracy classes 0,2 S and 0,5 S, for the measurement of alternating-current electrical active energy of a frequency in the range 45 Hz to 65 Hz and to their type tests only. This standard applies only to transformer-operated meters for indoor application consisting of a measuring element and register(s) enclosed together in a meter case. Their measuring range and rated current (In) are therefore in accordance with HD 553. Applies to operation indicator(s), test output(s) and meters which measure energy in both directions.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 17371:1995

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60687:2001
95.99 Отменен стандарт
30.07.2004 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2004

Свързан проект

Въвежда EN 60687:1992

Въвежда IEC 60687:1992 ED2