Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 510:2001

Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от движещи се части на машини

Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts
29.12.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   18.05.2020 г.

Главна информация

95.99     18.05.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.10  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя характеристиките на защитните облекла, които свеждат до минимум риска от захващане или увличане от движещи се части, когато носещият ги работи до/или в близост до движещи се машини и устройства, които създават опасност. Този стандарт не се отнася за защитното облекло срещу нараняване от специални движещи се машинни части, за които съществуват определени стандарти, например защитни облекла за работещи с ръчнодържан верижен трион.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 510:2001
95.99 Отменен стандарт
18.05.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 510:2020

Свързан проект

Въвежда EN 510:1993