Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 300 330-1 V1.3.1:2001

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивна обратна връзка в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване

ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test
29.12.2001 г.
30.07.2004 г.

Главна информация

60.60     29.12.2001 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

33.100.01     33.160.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 300 330-1 V1.3.1:2001
60.60 Публикуван стандарт
29.12.2001 г.

Свързан проект

Въвежда EN 300 330-1 V1.3.1:2001