Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 404:2001

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer - Requirements, testing, marking
29.12.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   30.01.2006 г.

Главна информация

95.99     30.01.2006 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

Дата на прекратяване презумпцията за съответствие 02.12.2005

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies performance requirements, test methods and marking requirements for filtering devices designed for protection against carbon monoxide as respiratory protective devices for personal escape (in short: filter self-rescuer). Such devices are intended for use against carbon monoxide arising from fire or explosion underground. Laboratory and practical performance tests are included for the assessment of compliance with the requirements. This standard does not include requirements for training devices. However, when such devices are available care should be taken to ensure that only correct parts are fitted to the filter self-rescuer.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 404:2001
95.99 Отменен стандарт
30.01.2006 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 404:2005

Свързан проект

Въвежда EN 404:1993