Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 269:2001

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
29.12.2001 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт специфицира минимални изисквания към дихателни апарати с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка, в качеството им на средства за защита на дихателните органи. Обхванати са два класа апарати, разликата между които е в механичните показатели, а не в защитата на дихателните органи. Апаратите за евакуиране, за гмуркане и тези, които се използват за струйно абразивно почистване, не са обект на този стандарт. За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически експлоатационни изпитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 269:2001
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 269:1994