Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-10:1995):2001

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:1992)

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
1.12.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   20.11.2003 г.

Главна информация

95.99     20.11.2003 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.080     97.08     13.12     97.03     13.120     97.030  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Deals with the safety of electric floor treatment and wet scrubbing machines intended for household and similar purposes, whose rated voltage is not more than 250 V. Appliances not intended for normal household use but which nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms fall within the scope of this standard. So far as practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances which are encountered by everyone in and around the home.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СТ на СИВ 2490:1980

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-10:1995):2001
95.99 Отменен стандарт
20.11.2003 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-10:2003

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-10:1995

Въвежда IEC 60335-1:1991 ED3

Въвежда IEC 60335-2-10:1992 ED4