Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Материали за пътна маркировка

Колекция от стандарти Материали за пътна маркировка

Collection of Standards Road Marking Materials

Главна информация

60.60     11.10.2023 г.

BDS

ТК-68

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция е насочена към производителите на хоризонтални маркировки, използвани в пътното строителство, към изпълнителите на пътно-строителна и ремонтна дейност, към свързаните с това организации, извършващи проектантски и консултантски работи, както и към обществените органи, ангажирани с качеството и изпълнението на пътното строителство. Предназначена е за всички фирми и организации, работещи в областта на контрола на качеството, проектирането и изграждането на пътищата.

Колекцията включва следните стандарти/документи:
- БДС EN 1790:2013 Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка (български език)
- БДС EN 1871:2021 Материали за пътна маркировка. Бои, студеновтвърдяващи се пластмаси и термопластични материали. Физични характеристики (английски език)
- БДС EN 13197:2011+A1:2014 Материали за пътна маркировка. Симулатори на износване (английски език)
- БДС EN 1423:2012 Материали за пътна маркировка. Материали за посипване. Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи съпротивлението на хлъзгане, и смеси от двата продукта (български език)
- БДС EN 1424:2004+A1:2004 Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени перли (български език)
- БДС EN 1436:2018 Материали за пътна маркировка. Експлоатационни показатели на пътната маркировка и методи за изпитване (български език)
- СД CEN/TR 16958:2018 Материали за пътна маркировка. Условия за премахване/прикриване на пътна маркировка (български език)
- БДС EN 1824:2021 Материали за пътна маркировка. Изпитвания на опитни пътни участъци (български език)
- БДС EN 1463-1:2022 Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 1: Първоначални изисквания за експлоатационни характеристики (английски език)
- БДС EN 1463-2:2021 Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 2: Опитни пътни участъци (български език)

В тези стандарти се разглеждат видовете материали за пътна маркировка, експлоатационни показатели, опитни участъци и пътни кабари.

Тази колекция Ви дава 60% отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Материали за пътна маркировка
60.60 Публикуван стандарт
11.10.2023 г.