Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Пътища – геотекстил

Колекция от стандарти Геотекстил и подобни на геотекстил продукти - характеристики и изисквания при използването им в строителство на пътища

Collection of Standards Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics and requirements for use in the construction of roads

Главна информация

60.60     11.10.2023 г.

BDS

ТК-44

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция е насочена към производителите на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, използвани в пътното строителство, към изпълнителите на пътно-строителна и ремонтна дейност, към свързаните с това организации, извършващи проектантски и консултантски работи, както и към обществените органи, ангажирани с качеството и изпълнението на пътното строителство.


Колекцията включва следните стандарти/документи:

- БДС EN 13249:2017 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки) (български език)
- БДС EN 13249:2017/NA:2020 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки). Национално приложение (NА) (български език)
- БДС EN 13251:2017 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения (български език)
- БДС EN 13251:2017/NA:2020 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения. Национално приложение (NА) (български език)
- БДС EN 13255:2017 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали (български език)
- БДС EN 13256:2017 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения (български език)
- БДС EN 15381:2009 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в изграждането на пътни настилки и асфалтови износващи пластове (български език)
- БДС EN 15381:2009/NA:2015 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в изграждането на пътни настилки и асфалтови износващи пластове. Национално приложение (NА) (български език)
- БДС EN 17738:2023 Геотекстил и продукти, свързани с геотекстил. Повреда по време на процедурата на монтиране. Изпитване в действителен размер (английски език)
- СД CEN/TR 15019:2008 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Контрол на качеството на място (английски език)

В тези стандарти се разглеждат характеристиките на продукта с предназначение за:

- строителство на пътища
- строителство на земни съоръжения
- строителство на подземни съоръжения
- строителство на пътни настилки
- повреди и контрол на качеството

Тази колекция Ви дава 56 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Пътища – геотекстил
60.60 Публикуван стандарт
11.10.2023 г.