Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 2450 rev:2023

Авиационна и космическа техника. Стомана 31Ni10 - 1 230 Mpa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa. Пръти - De ≤ 40 mm

Aerospace series - Steel 31NiMoCr10-5-3 — 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa — Bars — De ≤ 40 mm

Главна информация

10.99     31.08.2023 г.

20.60    1.01.2024 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 2450:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 2450 rev:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
31.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 2450 rev IDENTICAL