Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 18020:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Вземане на проби и количествено определяне на азбест в строителни продукти.

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Sampling and quantitative determination of asbestos in construction products

Главна информация

50.20     19.10.2023 г.

50.60    28.12.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Техническа спецификация

13.300     91.100.01  

Обект и област на приложение

Тази Техническа спецификация специфицира методите за вземане на проби от насипни материали и определяне на азбест в строителните продукти. Тази техническа спецификация специфицира подходящи процедури за подготовка на проба и описва процедурата за идентификация на азбест чрез микроскопия с поляризирана светлина и дисперсионно оцветяване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 18020:2023
50.20 Начало на официално гласуване
19.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 18020 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход