Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO/IEC 17025

Колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Collection of standards "Conformity assessment - requirements for bodies for accreditation, control, testing and certification of products, processes and services "

Главна информация

60.60     1.08.2023 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция е насочена към органите за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги. Включва основните международни стандарти, съдържащи изискванията за компетентността, последователността на дейностите и безпристрастността на органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.


Колекцията включва следните стандарти:
• БДС EN ISO/IEC 17000:2020 Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2020, коригирана версия от 2020-12) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17011:2018 Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17029:2020 Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация (ISO/IEC 17029:2019) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17043:2023 Оценяване на съответствието. Общи изисквания за компетентност на организаторите на изпитвания за пригодност (ISO/IEC 17043:2023) (английски език);
• БДС EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012) (български език);
• БДС EN ISO/IEC 17067:2013 Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC 17067:2013) (български език);
• СД ISO/IEC/TR 17026:2015 Оценяване на съответствието. Пример на схема за сертификация на материални продукти (български език).

Тази колекция дава 55% отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 17025
60.60 Публикуван стандарт
1.08.2023 г.