Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1990:2023/A1:2023

Еврокод. Основи на конструктвното и геотехническо проектиране. Част 1: Нови конструкции

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design - Part 1: New structures

Главна информация

40.10     27.10.2023 г.

40.20    7.03.2024 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) Този документ установява принципи и изисквания относно сигурността, експлоатационната годност, надеждността и дълготрайността на конструкциите, включително геотехническите конструкции, подходящи да предотвратят разрушаване.
(2) Този документ е също така приложим за съществуващи конструкции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни препоръки са дадени в prEN 1990-2.
(3) Този документ е предвиден да се използва заедно с другите Еврокодове при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения, включително временни конструкции.
(4) Този документ описва основите на конструктивните и геотехнически проверки съгласно принципа на граничните състояния.
(5) Методите за проверка в този документ са основани предимно на метода на частните коефициенти.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В другите Еврокодове са дадени алтернативни методи за специфични приложения.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложенията към този документ също предоставят общи указания по отношение на използването на алтернативни методи.
(6) Този документ е също така приложим за проектиране на конструкции, при които са включени материали или въздействия извън обхвата на EN 1991 (всички части) до EN 1999 (всички части).
ЗАБЕЛЕЖКА: В този случай може да са необходими допълнителни или изменени разпоредби.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1990:2023/A1:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
27.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1990:2023/prA1 IDENTICAL