Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1990-2:2023

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническо проектиране. Част 2: Оценяване на съществуващи конструкции

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design - Part 2: Assessment of existing structures

Главна информация

40.10     26.10.2023 г.

40.20    7.03.2024 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) Този документ предоставя допълнителни или изменени препоръки за оценяване на съществуващи конструкции, включващи геотехнически конструкции, и общи принципи за намеса, които да бъдат използвани в съчетание с prEN 1990-1.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ се основава на общите изисквания и принципи за надеждност на конструкциите, описани в prEN 1990-1.
(2) Ако не е специфицирано друго, се прилага prEN 1990-1.
(3) Този документ обхваща общи принципи по отношение на действията при оценяването, допълващи EN 1991 (всички части).
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръки за сеизмични въздействия от земетръс са дадени в EN 1998.
(4) Този документ не обхваща проектиране на нови конструктивни елементи, които да се интегрират към съществуваща конструкция.
ЗАБЕЛЕЖКА: За проектиране на нови конструктивни елементи, виж prEN 1990-1.
(5) Този документ не предоставя:
— спезифични правила за иницииране на оценяване;
— специфични правила специфични правила как да се предприемат интервенции, които трябва да се извършват като резултат от оценяване;
— свързани с материалите технически предписания за съществуващи конструкции;
— препоръки за сеизмично оценяване и преустройства на съществуващи конструкции.
ЗАБЕЛЕЖКА: За препоръки за сеизмично оценявяне на съществуващи конструкции, виж EN 1998-3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1990-2:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
26.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1990-2 IDENTICAL