Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 17025:2018/Поправка 2:2023

Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.08.2023 г.

BDS

ТК-34

Чисто национален стандарт

Поправката се отнася за изданието на български език.

Изтегли

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018/Поправка 2:2023
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2023 г.