Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12100 rev:2023

Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен (РЕ). Метод за изпитване устойчивост на огъване между опори

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between supports

Главна информация

40.10     29.08.2023 г.

40.20    2.11.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.01  

Обект и област на приложение

ози стандарт определя метод за изпитване на устойчивостта на огъване на вентили, монтиран между опори. Този стандарт е приложим за вентили с тяло от полиетилен (PE), предназначени за използване с тръби с номинален външен диаметър от по-голям от 63 mm до 225 mm включително и предназначени за транспортиране на течности.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12100:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12100 rev:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
29.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12100 IDENTICAL