Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13565-1:2019/A1:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части

Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components

Главна информация

20.60     13.06.2023 г.

30.99    27.11.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за материалите, конструкцията и експлоатационните характеристики на съставни части, предназначени за използване в стационарни пожарогасителни инсталации с пяна и използващи пенообразуватели, отговарящи на изискванията на стандартите от EN 1568-1 до EN 1568-4. Разглежданите съставни части са: дозиращи устройства, устройства за разпръскване на пяна, полупотопени шлангови съставни части, струйници, генератори за пяна с ниска/средна кратност, пеногенератори за пяна с висока кратност, камери за пяна, резервоари и съдове под налягане. Методите за изпитване са дадени в приложения от А до К.
Дадени са също изисквания за предоставяне на данни за характеристиките, необходими за правилното използване на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато не е дадено друго, посочените налягания са манометрични налягания, изразени в bar.
Изискванията в този документ не обхващат, освен там, където е посочено, използването на комбинации от съставни части, които формират част, или цяла пожарогасителна инсталация.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Съставните части, съответстващи на този документ, не са непременно съвместими една с друга.
Изискванията за помпи, двигатели и за функционирането на механичните съставни части (например дистанционно управляеми револверни глави за струйник) са извън обхвата на този документ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13565-1:2019/A1:2023
20.60 Край на периода за коментари
13.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13565-1:2019/prA1 IDENTICAL