Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 1994-1-102:2023

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-102: Композитни дюбели

Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures – Part 1-102: Composite Dowels

Главна информация

20.60     16.05.2023 г.

30.99    27.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

Този документ дава правила за проектиране на композитни дюбели като връзки, работещи на срязване, за комбинирани елементи. Той предоставя общи правила за композитни дюбели с различна форма и специфични правила за композитни дюбели със специална форма.
Връзката, работеща на срязване чрез композитни дюбели, се състои от стоманени съединители на еднакви разстояния с бетонни дюбели между тях. Стоманените съединители на композитните дюбели са изрязани от горещо валцувани стоманени плочи, профили или пръти и се влагат в стоманобетон, за да се постигне комбинирано действие между стоманената част и бетонната част на комбинирания елемент.
Комбинираният елемент може да се използва в строителните конструкции при статични, квазистатични и динамични натоварвания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 1994-1-102:2023
20.60 Край на периода за коментари
16.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prCEN/TS 1994-1-102 IDENTICAL