Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 118 rev:2023

Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното действие срещу Reticulitermes термити (термити, разпространени в Европа) (Лабораторен метод)

Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)

Главна информация

40.10     20.07.2023 г.

40.20    21.09.2023 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

71.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на превантивното действие на средство за защита на дървесината срещу Reticulitermes термити (европейски термити)1), при който средството за защита на дървесината се нанася върху повърхнината на обработена дървесина
Този метод е приложим за:
- водонеразтворими химикали;
- органични средства, доставени или приготвени в лабораторията чрез разреждане
на концентрати;
- органични, вододисперсни средства, доставени или приготвени в лабораторията чрез разреждане на концентрати;
- водоразтворими материали, например соли.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се използва заедно с процедурата за стареене, например с EN 74 или EN 84.
1) Този метод може да се приложи не само към различни видове Reticulitermes, но и към други видове от семейство Rhinotermitidae, като при необходимост се адаптират условията на температура и влажност и оценката на атаката към специфичното поведение на съответния вид.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 118:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 118 rev:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
20.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 118 IDENTICAL