Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3691-1 rev:2023

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство

Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks

Главна информация

10.99     15.05.2023 г.

20.60    24.10.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

ISO 3691-1:2011 дава изисквания за безопасност и средствата за тяхната проверка за следните видове самоходни индустриални кари, както са определени в ISO 5053: кари с противотежест; висикоповдигачи с изнасяща се/прибираща се мачта или вилица; високоповдигачи с вилица между носещите греди; високоповдигачи с припокриваща се вилица; високоповдигачи с припокриваща се платформа; високоповдигач с повдигаемо място за водача до 1200 mm; високоповдигачи със странично (едностранно) вземане; високоповдигачи със странично (двустранно) вземане и високоповдигачи със странично и челно вземане; нискокоповдигачи за палети; кари с двупосочно и многопосочно придвижване; влекачи с теглителна сила до 20000 N включително; кари за неравни терени с противотежест; кари захранвани от ел. батерии, дизел, бензин или LPG (втечнен въглеводороден газ).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3691-1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 3691-1 rev:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 3691-1 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 3691-1 IDENTICAL