Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3838:2004/A1:2023

Суров нефт и течни или твърди нефтопродукти. Определяне на плътност или относителна плътност. Методи с капилярен пикнометър и градуиран бикапилярен пикнометър. Изменение 1 (ISO 3838:2004/DAM 1:2023)

Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods - Amendment 1 (ISO 3838:2004/DAM 1:2023)

Главна информация

60.55     15.10.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080     75.040  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3838:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 3838:2004/A1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
15.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3838:2004/prA1 IDENTICAL

Въвежда ISO 3838:2004/Amd 1 IDENTICAL