Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5211:2023

Промишлена арматура. Присъединяване на частично завъртащ се задвижващ механизъм (ISO/FDIS 5211:2023)

Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2023)

Главна информация

60.55     9.09.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01  

Обект и област на приложение

ISO 5211:2017 определя изискванията за пресъединяване на частичнозавъртащ се задвижващ механизъм, с или без предавателна кутия, за промишлена арматура.
Пресъединяването на чстичнозавъртащ се задвижващ механизъм за управление на арматура в съответствие с изискванията на този документ е предмет на споразумение между доставчика и купувача.
ISO 5211:2017 определя:
- размери на фланец, необходими за закрепването на частичнозавъртащ се задвижващ механизъм за индустриална арматура [виж фигура 1 а) и 1 в)] или към междинните опори [виж фигура 1 б) и 1 д)];
- размери на задвижващите компоненти за частичнозадвижващ се задвижващ механизъм, които са необходими за закрепването им към задвижваните компоненти;
- референтни стойности за въртящи моменти за интерфейси и за свързва с размери, посочени в този документ.
Пресъединяването на междинната опора към арматурата е извън обхвата на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5211:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5211:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5211:2023 IDENTICAL

Въвежда ISO 5211:2023