Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5210:2023

Промишлена арматура. Присъединяване на задвижващ механизъм към многопътна арматура (ISO/FDIS 5210:2023)

Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments (ISO/FDIS 5210:2023)

Главна информация

40.60     25.07.2023 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01     23.060.99  

Обект и област на приложение

ISO 5210:2017 определя изисквания за пресъединяване на задвижващ механизъм към многопътна арматура.
В целия този документ „задвижващото устройство“ може да се разбира като „задвижващ механизъм и / или скоростна кутия“, осигуряващ многовоен и / или линеен изход.
ISO 5210:2017 определя:
- размери на фланец, необходими за закрепването на задвижващите механизми към индустриалните клапани [виж фигура 1 а)] или към междинните опори [виж фигура 1 б)];
- онези размери на задвижващите компоненти на задвижващите механизми, които са необходими за закрепването им към задвижваните компоненти;
- референтни стойности за въртящ момент и тяга за фланци, имащи размерите, посочени в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5210:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5210:2023
40.60 Край на общественото допитване
25.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 5210 IDENTICAL

Въвежда ISO 5210:2023 IDENTICAL