Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1-2:2023

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво гориво. Част 2: Пещи на течно гориво с изпарителни горелки

Residential liquid fuel burning appliances - Part 2: Flued oil stoves with vaporizing burners

Главна информация

40.10     6.04.2023 г.

40.20    8.06.2023 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

97.100.40  

Обект и област на приложение

This document is applicable to oil stoves. These appliances have one or more vaporizing burners and a nominal heating capacity of not more than 15 kW and are equipped either with a draught regulator or a combustion air limiter.
The intended use of the appliances is space heating in residential buildings.
This document is also applicable to appliances with fan assisted vaporizing burners.
According to the type of fuels used in the country of destination, the appliances are supplied for use with either:
- fuel oil with a maximum kinematic viscosity of 6,0 mm²/s at 20 °C;
- or kerosene with a flash point of not less than 40 °C.
This document is not applicable for:
- built-in appliances;
- appliances equipped with an atomizing burner;
- appliances incorporating a boiler or connected to a water system.
This document specifies procedures for assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of characteristics of flued oil stoves with vaporizing burners.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1-2:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1-2 IDENTICAL