Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1-1:2023

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво гориво. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

Residential liquid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods

Главна информация

40.10     6.04.2023 г.

40.20    8.06.2023 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

97.100.40  

Обект и област на приложение

This document is applicable to residential liquid fuel burning appliances intended for space heating.
This document specifies requirements relating to the design, manufacture, construction, safety and performance (efficiency and emission) of appliances fired by liquid fuel (hereafter referred to as "appliance(s)") and provides instructions for them. Furthermore, it also gives provisions for the evaluation of conformity, i.e. initial type testing (ITT) and factory production control (FPC) and marking of these appliances.
This document specifies the test methods for the determination of the smoke number, and CO, NOx, and OGC emission test methods.
This document is not applicable for:
- built-in appliances;
- appliances equipped with an atomizing burner;
- appliances incorporating a boiler or connected to a water system.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1-1:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1-1 IDENTICAL