Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-14:2023

EN 1993-1-14 Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-14: Проектиране, подпомогнато с анализи с крайни елементи.

EN 1993-1-14 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14: Design assisted by finite element analysis

Главна информация

30.99     8.03.2023 г.

40.10    30.03.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

1) Този документ дава принципи и изисквания за използването на числени методи при проектирането на стоманени конструкции, по-специално за проверка на крайното гранично състояние (включително умора) и експлоатационното гранично състояние. Той също така дава принципи и изисквания за прилагане на усъвършенствани крайни елементи (FE) и подобни техники за моделиране за числена симулация, което също обхваща оценка на безопасността.
(2) Този документ обхваща общи методологии, като метода на крайните елементи (FEM), метода на крайните ивици (FSM) или обобщената теория на гредата (GBT) за моделиране, анализ и проектиране на стоманени конструкции, направени от следните елементи и свързани конфигурации:
а. горещо валцувани профили,
b. студено формовани елементи и листове,
c. заварени профили с покритие,
d. профили от неръждаема стомана,
e. сглобки на плочи,
f. черупкови структури,
g. заварени и болтови съединения.
В допълнение към общите правила за проектиране, специфични допълнителни правила могат да бъдат намерени и в съответните стандартни части в EN 1993.
(3) Този документ съдържа хармонизирани правила за проектиране по отношение на прилагането на методите за числено моделиране, разработване на числени модели, прилагане на типове анализи, методи за оценка на резултатите и определяне на съпротивлението на стоманени конструкции за различни гранични състояния

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-14:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
8.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-14 IDENTICAL