Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-14:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-14: Проектиране, подпомогнато с анализи с крайни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14: Design assisted by finite element analysis

Главна информация

40.20     7.09.2023 г.

40.60    14.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1993-1-14
(1) Този документ дава принципи и изисквания за използването на числени методи при проектирането на стоманени конструкции, по-специално за проверка в крайно гранично състояние (включително умора) и в експлоатационно гранично състояние. Той също дава принципи и изисквания за прилагане на усъвършенствани крайни елементи (FE) и подобни техники за моделиране за числена симулация, което също обхваща оценка на безопасността.
(2) Този документ обхваща общи методологии, като метода на крайните елементи (FEM), метода на крайните ивици (FSM) или обобщената теория на гредата (GBT) за моделиране, анализ и проектиране на стоманени конструкции, направени от следните елементи и свързани конфигурации:
а) горещо валцувани профили,
b) студено формувани елементи и листове,
c) заварени профили с покритие,
d) профили от неръждаема стомана,
e) пълностенни компоненти,
f) черупкови структури,
g) заварени и болтови съединения.
В допълнение към общите правила за проектиране, специфични допълнителни правила могат да бъдат намерени и в съответните части на стандарта EN 1993.
(3) Този документ съдържа хармонизирани правила за проектиране по отношение на прилагането на методите за числено моделиране, разработване на числени модели, прилагане на типове анализи, методи за оценка на резултатите и определяне на носимоспособността на стоманени конструкции за различни гранични състояния.
1.2 Предпоставки
(1) Този документ дава правила, предназначени за инженери с опит в използването на крайни елементи.
(2) Признато е, че конструктивни анализи, основани на законите на физиката, са били успешно изследвани, разработени, използвани в миналото и понастоящем, за проектиране и проверка на елементи или цели стоманени рамки. Те остават подходящи за много конструктивни решения. Все пак, когато се изисква по-детайлно разбиране на конструктивното поведение, методите, описани в този документ, могат да бъдат полезни при професионалното проектиране.
(3) Ако не е специално указано, се прилагат EN 1990, EN 1991 (всички части) и другите съответни части на EN 1993-1 (всички подчасти).
(4) Методите за проектиране, дадени в EN 1993-1-14, са приложими ако:
- качеството на изпълнение е както е специфицирано в EN 1090-2 и/или EN 1090-4,
- използваните строителни материали и продукти са като е специфицирано в съответната част на EN 1993 (всички части), или в съответните спецификации за материали и продукти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-14:2023
40.20 Начало на обществено допитване
7.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-14 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход