Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13501-3 rev:2023

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ventilation ducts and fire dampers and/or power, control and communication cables

Главна информация

40.10     28.07.2023 г.

40.20    28.09.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира процедурата за класификация според характеристиките за огнеустойчивост на строителни продукти и елементи, използвани като съставни части на сградни обслужващи инсталации, чрез използване на данни от изпитвания на огнеустойчивост, когато са в областта на директно приложение на съответния метод за изпитване. Класификацията въз основа на разширено приложение на резултатите от изпитване също е включена в областта на приложение на този европейски стандарт.
Продукти/елементи за използване във вентилационни инсталации включват (с изключение на извеждането на дим и топлина).
- пожароустойчиви тръбопроводи;
- пожарни клапи.
Съответните методи за изпитване, разработени за тези продукти/елементи, са описани в точка 2.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13501-3:2005+A1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13501-3 rev:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
28.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13501-3 IDENTICAL