Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TR 16862:2023

Ръководител на заваряване на пластмаси. Задачи, отговорности, знания, умения и компетентност

Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence

Главна информация

50.20     24.08.2023 г.

50.60    2.11.2023 г.

BDS

ТК-81

Технически доклад

Обект и област на приложение

Този технически доклад определя отговорностите и задачите, свързани с качеството, включени в надзора на дейностите, свързани със заваряването на продукти и полупродукти, изработени от термопластични материали, и предоставя насоки за осигуряване на качеството на надзора.
Основните аспекти на настоящия технически доклад са следните:
- определяне на задачите и отговорностите;
- определяне на необходимите знания, умения и компетентност.
Ръководителят на заваряването на пластмаси (РЗП) трябва да бъде нает от организацията, която участва в дейностите по заваряване. Този технически доклад се отнася за всички процеси на заваряване на термопластични материали.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TR 16862:2023
50.20 Начало на официално гласуване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TR 16862 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход