Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 590:2022/NA:2023

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods - National Аnnex (NA)

Главна информация

40.20     15.08.2023 г.

40.60    14.10.2023 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.160.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и изискванията в зависимост от климатичните условия за гориво за дизелови двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 590, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за дизелови двигатели.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 590:2013+A1:2017/NA:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 590:2022/NA:2023
40.20 Начало на обществено допитване
15.08.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход