Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 10896-2:2023

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част2: Въртящи се кари с променлив обсег

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks

Главна информация

20.60     20.04.2023 г.

30.99    20.10.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за безопасност за въртящи се кари с променлив обсег за неравни терени (наричани кари), с твърдо шаси и оборудвани с телескопично средство за повдигане (въртяща се стрела), върху което е монтирано устройство за манипулиране на товара, като обикновено е монтирана количка с вилични рогове . Виличните рогове се считат за части от кара.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1459-2:2015+A1:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10896-2:2023
20.60 Край на периода за коментари
20.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 10896-2 IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 10896-2 IDENTICAL