Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23875:2022/A1:2023

Минни машини. Системи за контрол на качеството на въздуха в заграждения за оператор. Изисквания за експлоатационни характеристики и методи за изпитване. Изменение 1

Mining - Air quality control systems for operator enclosures - Performance requirements and test methods - Amendment 1

Главна информация

30.99     17.03.2023 г.

40.20    12.12.2023 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

73.020     13.040.30  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23875:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23875:2022/A1:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
17.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 23875:2022/prA1 IDENTICAL

Въвежда ISO 23875:2021/Amd 1:2022 IDENTICAL