Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23308-1:2023

Енергийна ефективност на индустриални кари. Методи за изпитване. Част 1: Общи положения

Energy efficiency of industrial trucks — Test methods — Part 1: General

Главна информация

20.60     18.09.2023 г.

30.99    25.01.2024 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Обект и област на приложение

Този документ определя общите критерии за изпитване и изисквания за измерване на потреблението на енергия за самоходни индустриални кари (наричани по-нататък кари) по време на работа.
Конкретните изисквания за кари на ISO 23308-2 и ISO 23308-3 имат предимство пред съответните изисквания на ISO 23308-1.
Този документ се отнася за фазата на използване от жизнения цикъл на продукта.
Прилага се за видове кари съгласно ISO 5053-1.
За повече информация виж обект и област на приложение на английски език

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16796-1:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23308-1:2023
20.60 Край на периода за коментари
18.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 23308-1 IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 23308-1 IDENTICAL