Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62676-5:2023

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 5: Спецификация на данните и характеристики за качество на изображението на камери

Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices

Главна информация

10.99     23.01.2023 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320  

Обект и област на приложение

IEC 62676-5:2018 дава препоръки и изисквания за методи за представяне и измерване на стойностите на характеристиките, които трябва да бъдат описани в материали като ръководства за употреба, брошури и спецификации на оборудването за видеонаблюдение. Първата част на този документ определя изискванията за описание на спецификациите на видеокамерата. Втората част определя изискванията към методите за измерване на характеристиките включени в спецификациите на видеокамерата.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62676-5:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62676-5:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
23.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62676-5 IDENTICAL

Въвежда IEC 62676-5 ED2 IDENTICAL